[Lyrics + Vietsub] Bad Girl - Daya

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Vũ Hà, 3 Tháng tư 2021.

 1. Vũ Hà

  Bài viết:
  2,144


  Bài hát: Bad Girl - Daya

  Lời bài hát / Lời dịch

  Lyin' in the dark and we ride forever

  Nằm trong bóng tối và ta mãi gối lên nhau

  Feeling so high going down together, down

  Cảm xúc trào dâng rồi tụt xuống cùng nhau

  Free shots at the bar from the guy in leather

  Phiếu tính tiền miễn phí ở quán rượu từ gã trai trong chiếc áo da

  Cheers to the night that we won't remember now

  Phấn khích với đêm mà giờ ta sẽ không nhớ

  Nothing you could do or say is right

  Chẳng có điều gì anh có thể làm hay nói là đúng đắn cả

  I already know just what I like

  Em biết những gì em thích rồi

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We got

  Chúng ta đã có

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  They can look but they just can't touch it

  Họ có thể nhìn nhưng họ không thể chạm vào nó

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We're always up to no good

  Chúng ta luôn không tốt lắm

  Doing what they wish they could

  Làm những gì họ ước họ có thể

  I said

  Em đã nói

  Do it like this all around the clock

  Làm như này quanh chiếc đồng hồ

  Got boys lining up all around the block, uh huh

  Đã có những chàng trai xếp hàng quanh lô đất, uh huh

  Lighting up flares in the parking lot

  Thắp sáng ngọn lửa trong bãi đỗ xe

  If we're gonna live, give it all we got, uh huh uh

  Nếu ta sẽ sống sót, hãy trao đi tất cả mà ta có, uh huh uh

  Nothing you could do or say is right

  Chẳng có điều gì anh có thể làm hay nói là đúng đắn cả

  I already know just what I like

  Em biết những gì em thích rồi

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We got

  Chúng ta đã có

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  They can look but they just can't touch it

  Họ có thể nhìn nhưng họ không thể chạm vào nó

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We're always up to no good

  Chúng ta luôn không tốt lắm

  Doing what they wish they could

  Làm những gì họ ước họ có thể

  I said

  Em đã nói

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We got

  Chúng ta đã có

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  They can look but they just can't touch it

  Họ có thể nhìn nhưng họ không thể chạm vào nó

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We're always up to no good

  Chúng ta luôn không tốt lắm

  Doing what they wish they could

  Làm những gì họ ước họ có thể

  I said

  Em đã nói

  Nothing you could do or say is right

  Chẳng có điều gì anh có thể làm hay nói là đúng đắn cả

  I already know just what I like

  Em biết những gì em thích rồi

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We got

  Chúng ta đã có

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  They can look but they just can't touch it

  Họ có thể nhìn nhưng họ không thể chạm vào nó

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We're always up to no good

  Chúng ta luôn không tốt lắm

  Doing what they wish they could

  Làm những gì họ ước họ có thể

  I said

  Em đã nói

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We got

  Chúng ta đã có

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  What they want, want

  Những gì họ muốn, muốn

  They can look but they just can't touch it

  Họ có thể nhìn nhưng họ không thể chạm vào nó

  Bad girl

  Gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  Need a bad girl

  Cần một gái hư

  "Cause the bad boys just don" t cut it

  Vì những gã trai hư không làm tổn thương tình cảm

  We're always up to no good

  Chúng ta luôn không tốt lắm

  Doing what they wish they could

  Làm những gì họ ước họ có thể

  I said

  Em đã nói rồi
   
  Gill thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...