Tiếng Anh 50 từ tiếng Anh hay gặp - Midnight Silly

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Midnight silly, 24 Tháng chín 2021.

 1. Midnight silly Lyyy, hoặc Hạ Nhiên

  Bài viết:
  49
  [​IMG]

  Hi everyone, my name is Midnight Silly. Today, we will study about 50 English words that is easy to see.

  Ask: Hỏi

  Be: Thì, là, ở

  Become: Trở nên

  Begin: Bắt đầu

  Call: Gọi

  Can: Có thể

  Come: Đến

  Could: Có thể (trong quá khứ)

  Do: Làm

  Feel: Cảm thấy

  Find: Tìm

  Get: Lấy

  Give: Đưa

  Go: Đi

  Have: Có một thứ gì đó

  Hear: Nghe

  Help: Giúp

  Keep: Giữ

  Know: Biết

  Leave: Đi

  Let: Cho phép

  Like: Thích

  Live: Sống

  Look: Nhìn

  Make: Tạo

  May: Có lẽ

  Mean: Có nghĩa

  Might: Có lẽ (quá khứ phân từ hai)

  Move: Chuyển động

  Need: Cần

  Play: Chơi

  Put: Bỏ

  Run: Chạy

  Say: Nói

  See: Nhìn thấy

  Seem: Nhìn thấy (quá khứ phân từ hai)

  Should: Nên

  Show: Chỉ

  Start: Bắt đầu (cùng nghĩa với begin)

  Take: Lấy (cùng nghĩa với get)

  Talk: Trò chuyện

  Tell: Kể

  Think: Nghĩ

  Try: Thử

  Turn: Xoay

  Use: Sử dụng

  Want: Muốn

  Will: Sẽ

  Work: Làm việc

  Is: Là

  It: Thì

  In: Ở
   
  Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...