Tiếng Anh 16 cụm từ có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Hoaiancute, 20 Tháng sáu 2021.

 1. Hoaiancute Chuyển tiền

  Sức mạnh:
  Tìm chủ đề
  25
  1. clean up >< mess up

  Dọn dẹp >< phá tung lên

  2. come in >< go out

  Đi vào >< đi ra

  3. arive at >< depart at

  Tới tại >< rời đi tại

  4. Turn on >< turn off

  Bật lên >< tắt đi

  5. throw away >< pick up

  Vứt đi >< nhặt lên

  6. shup up >< speak up

  Im lặng >< nói to lên

  7. stand up >< sit down

  Đứng lên >< ngồi xuống

  8. dress up >< dress down

  Ăn mặc đẹp >< ăn mặc khiêm tốn

  9. keep doing st >< give up doing st

  Tiếp tục làm gì >< từ bỏ làm gì

  10. team up with >< split up

  Hợp tác với a i >< tách ra

  11. look up to >< look down to

  Tôn trọng ai >< coi thường ai

  12. pick sb up >< drop sb off

  Đón ai >< thả ai ở đâu

  13. check in >< check out

  Thủ tục vào >< thủ tục ra

  14. move in >< move out

  Chuyển vào >< chuyển ra

  15. slow down >< speed up

  Chậm lại >< tăng tốc

  16. turn left >< turn right

  Rẽ trái >< rẽ phải
   
  Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...