Chin

Bộ Đề Thi Thử Tuyển Sinh Vào Lớp 10 THPT Môn Văn Có Đáp Án PDF

Hoc online, tai lieu online, de thi thu, co dap an, thi lop 10, thi tuyen sinh

 1. Chin
  Bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn văn THPT, đề đã bao gồm câu hỏi và giải chi tiết các đáp án. Biểu mẫu, cấu trúc và bảng điểm chi tiết

  Đề thích hợp cho giáo viên và học sinh tham khảo, đối chiếu và tự luyện.

  Lưu ý: Đề chỉ mang tính tham khảo, tự luyện

  Đề 1
  Câu 1: Trong câu thơ “ Vẫn biết trời xanh là mãi mãi - Mà sao nghe nhói ở trong tim” (Viễn Phương); biện pháp tu từ nào đã được sử dụng?

  A. So sánh B. Ẩn dụ C. Nhân hoá. D. Hoán dụ

  Câu 2: Trong tiếng Việt thành phần được dùng để bộc lộ tâm lý người nói là thành phần gì?

  A. Thành phần tình thái. B. Thành phần cảm thán.

  C. Thành phần gọi đáp. D. Thành phần phụ chú.

  Câu 3: Phần in đậm trong câu văn sau là thành phần gì? "Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp"?

  A. Khởi ngữ B. Biệt lập tình thái C. Biệt lập cảm thán D. Biệt lập phụ chú.

  Câu 4: Về hình thức, các câu văn trong đoạn văn không liên kết với nhau theo cách nào dưới đây?

  A. Phép lặp, phép thế B. Phép liên tưởng, đồng nghĩa, trái nghĩa

  C. Phép nhân hoá D. Phép nối

  Câu 5: Câu nào sau đây không có khởi ngữ?

  A. Cá này rán thì ngon. B. Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi.

  C. Nam Bắc hai miền ta có nhau. D. Tôi thì tôi chịu.

  Câu 6: Câu văn: “Tôi nói như gắt vào máy” (Lê Minh Khuê) thuộc kiểu câu nào?

  A. Câu đặc biệt B. Câu đơn C. Câu rút gọn D. Câu ghép


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Foxit Reader 23_03_2020 4_15_44 CH.png
Đang tải...