Điểm Thưởng Dành Cho Win - Wind

 1. 100
  Thưởng vào: 21 Tháng mười một 2020

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 2. 2000
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2020

  Thành Viên Cứng

  Đã làm thành viên VNO tròn 2 năm

 3. 1000
  Thưởng vào: 27 Tháng chín 2019

  Thành Viên Thân Thiết

  Đã làm thành viên VNO tròn 1 năm

 4. 500
  Thưởng vào: 20 Tháng ba 2019

  Ninja Rùa

  Đã viết 500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 5. 200
  Thưởng vào: 26 Tháng một 2019

  Chiến Sĩ Thi Đua

  Đã viết 200 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 6. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2019

  Thành Viên Tích Cực

  Đã viết 100 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 7. 50
  Thưởng vào: 7 Tháng một 2019

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 8. 50
  Thưởng vào: 4 Tháng một 2019

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 9. 1000
  Thưởng vào: 31 Tháng mười 2018

  Chúc Mừng Sinh Nhật

  Chúc Mừng Sinh Nhật Thành Viên Lâu Năm

 10. 10
  Thưởng vào: 4 Tháng mười 2018

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

 11. 10
  Thưởng vào: 2 Tháng mười 2018

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

Đang tải...