Điểm thưởng dành cho Tâm Trạng Mưa

 1. 100
  Thưởng vào: 20/9/2019 lúc 8:40 AM

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 2. 200
  Thưởng vào: 11/9/2019

  Chiến Sĩ Thi Đua

  Đã viết 200 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 3. 50
  Thưởng vào: 4/9/2019

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 4. 100
  Thưởng vào: 29/8/2019

  Thành Viên Tích Cực

  Đã viết 100 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 5. 50
  Thưởng vào: 23/8/2019

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 6. 10
  Thưởng vào: 1/8/2019

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 7. 10
  Thưởng vào: 1/8/2019

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

Đang tải...