Điểm thưởng dành cho Song Ngư

 1. 1000
  Thưởng vào: 24/2/2019

  Chúc Mừng Sinh Nhật

  Chúc Mừng Sinh Nhật Thành Viên Lâu Năm

 2. 500
  Thưởng vào: 30/12/2018

  Ninja Rùa

  Đã viết 500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 3. 200
  Thưởng vào: 6/12/2018

  Chiến Sĩ Thi Đua

  Đã viết 200 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 4. 100
  Thưởng vào: 22/10/2018

  Thành Viên Tích Cực

  Đã viết 100 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 5. 5000
  Thưởng vào: 9/10/2018

  Nhà Bác Học

  Đã có 2500 lượt người thích bài viết

 6. 50
  Thưởng vào: 3/10/2018

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 7. 3000
  Thưởng vào: 30/9/2018

  Giáo Sư

  Đã có 1800 lượt người thích bài viết

 8. 2000
  Thưởng vào: 28/9/2018

  Hiệu Trưởng

  Đã có 1000 lượt người thích bài viết

 9. 1500
  Thưởng vào: 28/9/2018

  Nhà Giáo Nhân Dân

  Đã có 800 lượt người thích bài viết

 10. 1000
  Thưởng vào: 28/9/2018

  Nhà Giáo Ưu Tú

  Đã có 500 lượt người thích bài viết

 11. 500
  Thưởng vào: 26/9/2018

  Thầy Giáo

  Đã có 200 lượt người thích bài viết

 12. 200
  Thưởng vào: 25/9/2018

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 13. 100
  Thưởng vào: 25/9/2018

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 14. 20
  Thưởng vào: 20/8/2018

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 15. 10
  Thưởng vào: 20/8/2018

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn