Điểm Thưởng Dành Cho Pinocchio

 1. 50
  Thưởng vào: 3 Tháng chín 2021

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 2. 500
  Thưởng vào: 5 Tháng tám 2021

  Nhà Giáo Ưu Tú

  Đã có 500 lượt người thích bài viết

 3. 200
  Thưởng vào: 5 Tháng bảy 2021

  Thầy Giáo

  Đã có 200 lượt người thích bài viết

 4. 100
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2021

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 5. 50
  Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2021

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 6. 10
  Thưởng vào: 19 Tháng sáu 2021

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 7. 10
  Thưởng vào: 19 Tháng sáu 2021

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

Đang tải...