Điểm Thưởng Dành Cho Gill

 1. 5000
  Thưởng vào: 8 Tháng năm 2021

  Nhà Nghiên Cứu Khoa Học

  Đã có 5000 lượt người thích bài viết

 2. 3000
  Thưởng vào: 29 Tháng tư 2021

  Batman

  Đã viết 2000 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 3. 1000
  Thưởng vào: 8 Tháng ba 2021

  Thành Viên Thân Thiết

  Đã làm thành viên VNO tròn 1 năm

 4. 3500
  Thưởng vào: 20 Tháng mười hai 2020

  Nhà Bác Học

  Đã có 3500 lượt người thích bài viết

 5. 1000
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2020

  Chúc Mừng Sinh Nhật

  Chúc Mừng Sinh Nhật Thành Viên Lâu Năm

 6. 2000
  Thưởng vào: 21 Tháng mười 2020

  Spider Man

  Đã viết 1500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 7. 1500
  Thưởng vào: 27 Tháng tám 2020

  Fan Cứng

  Đã viết 1000 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 8. 2000
  Thưởng vào: 15 Tháng năm 2020

  Giáo Sư

  Đã có 2000 lượt người thích bài viết

 9. 1500
  Thưởng vào: 8 Tháng năm 2020

  Hiệu Trưởng

  Đã có 1500 lượt người thích bài viết

 10. 1000
  Thưởng vào: 1 Tháng năm 2020

  Nhà Giáo Nhân Dân

  Đã có 1000 lượt người thích bài viết

 11. 500
  Thưởng vào: 25 Tháng tư 2020

  Nhà Giáo Ưu Tú

  Đã có 500 lượt người thích bài viết

 12. 200
  Thưởng vào: 17 Tháng tư 2020

  Thầy Giáo

  Đã có 200 lượt người thích bài viết

 13. 500
  Thưởng vào: 4 Tháng tư 2020

  Ninja Rùa

  Đã viết 500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 14. 100
  Thưởng vào: 30 Tháng ba 2020

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 15. 200
  Thưởng vào: 21 Tháng ba 2020

  Chiến Sĩ Thi Đua

  Đã viết 200 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 16. 50
  Thưởng vào: 21 Tháng ba 2020

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 17. 100
  Thưởng vào: 14 Tháng ba 2020

  Thành Viên Tích Cực

  Đã viết 100 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 18. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng ba 2020

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 19. 10
  Thưởng vào: 9 Tháng ba 2020

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 20. 10
  Thưởng vào: 9 Tháng ba 2020

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

Đang tải...