Điểm thưởng dành cho Đặng Châu

 1. 7000
  Thưởng vào: 4/2/2019

  Nhà Nghiên Cứu Khoa Học

  Đã có 3500 lượt người thích bài viết

 2. 5000
  Thưởng vào: 7/11/2018

  Nhà Bác Học

  Đã có 2500 lượt người thích bài viết

 3. 1000
  Thưởng vào: 27/9/2018

  Chúc Mừng Sinh Nhật

  Chúc Mừng Sinh Nhật Thành Viên Lâu Năm

 4. 3000
  Thưởng vào: 9/9/2018

  Giáo Sư

  Đã có 1800 lượt người thích bài viết

 5. 1500
  Thưởng vào: 24/7/2018

  Spider Man

  Đã viết 1500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 6. 2000
  Thưởng vào: 18/7/2018

  Hiệu Trưởng

  Đã có 1000 lượt người thích bài viết

 7. 1500
  Thưởng vào: 15/7/2018

  Nhà Giáo Nhân Dân

  Đã có 800 lượt người thích bài viết

 8. 1000
  Thưởng vào: 3/7/2018

  Nhà Giáo Ưu Tú

  Đã có 500 lượt người thích bài viết

 9. 1000
  Thưởng vào: 26/6/2018

  Running Man

  Đã viết 1000 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 10. 500
  Thưởng vào: 14/6/2018

  Thầy Giáo

  Đã có 200 lượt người thích bài viết

 11. 500
  Thưởng vào: 10/6/2018

  Ninja Rùa

  Đã viết 500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 12. 200
  Thưởng vào: 1/6/2018

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 13. 200
  Thưởng vào: 29/5/2018

  Chiến Sĩ Thi Đua

  Đã viết 200 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 14. 100
  Thưởng vào: 29/5/2018

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 15. 100
  Thưởng vào: 20/5/2018

  Thành Viên Tích Cực

  Đã viết 100 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 16. 50
  Thưởng vào: 16/5/2018

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 17. 20
  Thưởng vào: 11/5/2018

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 18. 10
  Thưởng vào: 7/5/2018

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn