Made by Tôi

 1. Nơi đăng bài hát do các thành viên diễn đàn thể hiện, hãy cho mọi người được trải nghiệm giọng ca trời đánh của bạn đi nào, yêu cầu đọc kỹ nội quy Box trước khi đăng bài.
  Đề tài thảo luận:
  283
  Bài viết:
  1,124
  Theo dõi
 2. Nơi đăng bài video do các thành viên tự làm, yêu cầu phải có thêm nội dung ví dụ như các thông tin liên quan, giới thiệu về video, đọc kỹ nội quy Box trước khi đăng bài.
  Đề tài thảo luận:
  55
  Bài viết:
  379
  Theo dõi
 3. Nơi đăng khoe các sản phẩm handmade do chính các thành viên tự làm, yêu cầu có thêm thông tin giới thiệu về sản phẩm, nguồn gốc, ý nghĩa, hướng dẫn cách làm.. đọc kỹ nội quy Box trước khi đăng bài.
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  34
  Theo dõi
 4. Tranh Vẽ

  (5 viewing)
   
  Nơi đăng khoe, giao lưu các bức tranh do bạn tự vẽ, nếu là truyện tranh thì đăng vào box truyện tranh tại khu D, không đăng vào đây, yêu cầu đọc kỹ nội quy Box trước khi đăng bài.
  Đề tài thảo luận:
  48
  Bài viết:
  155
  Theo dõi
Đang tải...