Tiên Hiệp Vĩnh Hằng Vũ Trụ - Vạn Cổ Niết Bàn

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Thaicokieplong, 13 Tháng chín 2021.

 1. Thaicokieplong

  Bài viết:
  0
  Tác phẩm: Vĩnh Hằng Vũ Trụ- Vạn Cổ Niết Bàn.

  Tác giả: Thái Cổ Kiếp Long (Minh Can).

  Thể loại: Tiên hiệp- Chiến Tranh- Hòa Bình- Tiểu Thuyết- Học Thuyết-Vũ Trụ.

  [​IMG]

  Cái gì là niết bàn, cái gì là vĩnh hằng? Tối thượng vô hạn, các đấng chí tôn. Thống toàn vũ trụ.

  Thiên Minh, là người phàm giới, bằng kinh khủng tài năng, hắn chấn dộng vũ trụ, vạn thế chí tôn, kinh khủng vĩnh hằng, hoành độ thiên hạ!

  Chúc dộc giả đọc truyện vui vẻ!​
   
  Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
 2. Đang tải...
 3. Thaicokieplong

  Bài viết:
  0
  CHAP I: GIỚI THIỆU: TRÁI ĐẤT ĐẠI LỤC

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Trái đất, một hành tinh cổ xuất hiện từ 4 tỉ năm trước, thời Lập cổ..

  Nói về Trái đất đại lục, chia làm 6 thời kì chính, trong đó:

  Hiện tại

  Cổ đại: Nay-10000 years trước Công nguyên

  Tiền cổ: 10000y-100000y TCN

  Hậu thượng cổ: 100000y-300000y TCN

  Trung thượng cổ: 300000y-600000y TCN

  Tiền thượng cổ: 600000y-900000y TCN

  Chân thượng cổ: 1tr years TCN

  Hậu Hoang cổ: 1tr-3tr year TCN

  Trung hoang cổ: 3tr-6tr years TCN

  Tiền Hoang cổ: 6tr-9tr years TCN

  Chân Hoang cổ: 10tr y TCN

  Hiện chân thái cổ: 10-20tr y TCN

  Cổ Chân Thái cổ: 20-30tr y TCN

  Thượng Chân Thái cổ: 30-40tr y TCN

  Hoang Chân Thái cổ: 40-50tr y TCN

  Thái chân thái cổ: 50-60tr y TCN

  Hoàng kim thái cổ: 60-70 tr y TCN

  Huyền Kim Thái cổ: 70-80tr y tcn

  Địa KIm Thái cổ: 80-90tr y tcn

  Thiên Kim Thái cổ: 90-100try TCN

  XÁc lập Thái cổ: Chân- Tiền- Trung-Hậu: Từ 2 tỉ năm TcN-100 Triệu năm trc công nguyên

  Niên đại hỏa thành (VIễn thái cổ) : 3, 6 tỉ năm-2 tỉ năm TCN

  Lập Cổ: 4 tỉ năm TCN

  Trái đất chia làm 2 bộ phận chính:

  - Kết giới

  - Nhân loại

  * * *Các loại hình thức tu luyện:

  - Chiến tu: Phàm nhân- Chiến sĩ-Chiến sư-Chiến Vương-Chiến Hoàng- Chiến Tôn-Chiến Đế-Chiến Thánh-Chiến Thần

  - Hồn Tu: Linh Hồn (Phàm nhân) - Hồn sĩ- Hồn sư- Hồn Vương- Hồn hoàng- Hồn Tôn- Hồn Đế- Thánh HỒn- Thần Hồn

  - Chân tu: Phàm nhân- Luyện Chân-Kim đan-Trúc Cơ- Nguyên Anh- Hóa Thần kỳ- Luyện Hư thần kì- Hợp Thể Thần kỳ- Độ kiếp Thần kỳ

  Linh Tu: Phàm nhân- Linh sĩ-Linh Sư- Linh Vương-Linh Hoàng- Linh Tôn- Linh Đế- Thánh linh- Thần linh

  Thể Tu: Phàm thể- Nhất chuyển- Nhị chuyển- Tam Chuyển- Tứ chuyển- Ngũ chuyển- Lục chuyển- Thất chuyển- Bát chuyển

  Võ tu: Phàm nhân- Võ sĩ- Võ Sư- Võ Vương- Võ Hoàng- Võ Tôn- Võ đế- Võ Thánh- Võ Thần

  Cứ mỗi 100 tu sĩ mới có: 58 chiến tu, 18 linh tu, 11 thể tu, 6 võ tu, 5 linh tu, 2 hồn tu

  * * *Các cấp yêu thú tu luyện:

  - Yêu thú: Động vật- Yêu sĩ-Yêu sư-Yêu vương- Yêu Hoàng- Yêu Tôn-Yêu Đế (có thể nói chuyện, trí tuệ như người) -Yêu Thánh- Thần Yêu (biến hình nhân loại)

  Linh thú: Động vật- Thú linh sĩ-Thú linh sư-Thú linh Vương- Thú linh Hoàng- Thú linh Tôn- Thú linh Đế-Thú linh Thánh- Thú Thần linh

  Hồn Thú: HỒn thú- Thú hồn sĩ- Thú hồn sư- Thú hồn vương- Thú hồn Hoàng- Thú hồn tôn- Thú hồn Đế- Thú hồn thánh- Thú thần hồn
   
  Dương2301Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...