Vai trò của Lê - nin đối với phong trào công nhân Nga và phong trào cách mạng thế giới

Thảo luận trong 'Bài Viết Copy' bắt đầu bởi Nhung Dương, 17 Tháng một 2021.

 1. Nhung Dương Chanh chua Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  3
  - Thống nhất các nhóm mác-xít ở Xanh Pê-tec-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm mống của Đảng mác-xít cách mạng.

  - Cùng các đồng trí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

  - Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lê- nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ Đảng.

  - Viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...