Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi thuyduong242, 28 Tháng sáu 2021.

 1. thuyduong242 Clara

  Bài viết:
  47
  Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.

  Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội có bản chất khác hẳn với các xã hội đã từng tồn tại trong lịch sử, xã hội xã hội chủ nghĩa có nhiều đặc trưng; song, nếu tiếp cận từ những lĩnh vực lớn của xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa có một số đặc trưng cơ bản sau:

  1. Về chính trị: Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội có chế độ dân chủ


  • Chủ nghĩa xã hội là một chế độ chính trị do nhân dân lao động là chủ, nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng trên nền tảng liên minh công nông.
  • Mọi quyền lợi, quyền lực quyền hạn đều thuộc về nhân dân.
  • Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc về sức mạnh, địa vị và vai trò của nhân dân

  2. Về kinh tế:

  • Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
  • Quan hệ sản xuất: Lấy nhà máy xe lửa.. làm của chung thuộc về nhân dân
  • Lực lượng sản xuất: Công cụ lao động, phương tiện lao động trong quá trình sản xuất phát triển dần đến máy móc, sức điện, sức nguyên tử

  => Đây là tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội xã hội chủ nghĩa.

  3. Về văn hóa đạo đức và các quan hệ xã hội


  • Chủ nghĩa xã hội có trình độ phát triển cao về văn hóa và đạo đức, đảm bảo sự cân bằng, hợp lý trong các quan hệ xã hội.
  • Sự phát triển cao về văn hóa và đạo đức của xã hội xã hội chủ nghĩa thể hiện: Xã hội không còn hiện tượng người bóc lột người; con người được tôn trọng, được đảm bảo đối xử công bằng bình đẳng và các dân tộc đoàn kết gắn bó với nhau.
  • Hồ Chí Minh cho rằng chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và đảm bảo cho nó được thỏa mãn; chỉ có trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình.

  4. Về chủ thể xây dựng CNXH

  • Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
  • Trong chế độ xã hội chủ nghĩa chế độ của nhân dân, do nhân dân làm chủ, lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của chế độ xã hội nên chính nhân dân là chủ thể là lực lượng quyết định tốc độ xây dựng và sự vững mạnh của chủ nghĩa xã hội. I
  • Hồ Chí Minh khẳng định cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.
   
  Penguin.18.09 thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...