[Lyrics] Nuông Chiều Đến Hư Hỏng - Lý Tuấn Hữu & Tiểu Phan Phan

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi lanhdamvotinh, 3 Tháng hai 2020.

 1. lanhdamvotinh Nhunie Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  126


  Lyrics:

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Jìu zhǐ dùi wǒ hěn yīlài jìu zhǐ dùi wǒ hěn wúlài dùi biérén bù lǐcǎi

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Nǐ shì wǒ de xiǎoyǔzhòu wǒ yào zuò nǐ de xīngqíu wéirào zài nǐ zuǒyòu

  Guāiguāi suīrán yǒuxiē bù guāi

  Rúguǒ wǒ xǐhuān suǒyǒu quēdiǎn dōu bùyòng gǎi

  Bàibài shēngqì jìu shuō bàibài

  Dàn shuōle bàibài zhǐyào wǒ hōng jìu hùi húilái

  Wǒ tiānshēng kě'ài gǔ líng jīnggùai

  Xiānnǚ xìafán lái zhège shídài

  Píqì hùai hùaisǐ xing bù gǎi

  Yào nǐ wèi wǒ cúnzài

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Jìu zhǐ dùi wǒ hěn yīlài jìu zhǐ dùi wǒ hěn wúlài dùi biérén bù lǐcǎi

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Nǐ shì wǒ de xiǎoyǔzhòu wǒ yào zuò nǐ de xīngqíu wéirào zài nǐ zuǒyòu

  Guāiguāi suīrán yǒuxiē bù guāi

  Rúguǒ wǒ xǐhuān suǒyǒu quēdiǎn dōu bùyòng gǎi

  Bàibài shēngqì jìu shuō bàibài

  Dàn shuōle bàibài zhǐyào wǒ hōng jìu hùi húilái

  Wǒ tiānshēng kě'ài gǔ líng jīnggùai

  Xiānnǚ xìafán lái zhège shídài

  Píqì hùai hùaisǐ xing bù gǎi

  Yào nǐ wèi wǒ cúnzài

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Jìu zhǐ dùi wǒ hěn yīlài jìu zhǐ dùi wǒ hěn wúlài dùi biérén bù lǐcǎi

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Nǐ shì wǒ de xiǎoyǔzhòu wǒ yào zuò nǐ de xīngqíu wéirào zài nǐ zuǒyòu

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Jìu zhǐ dùi wǒ hěn yīlài jìu zhǐ dùi wǒ hěn wúlài dùi biérén bù lǐcǎi

  Kěbù kěyǐ nǐ bǎ wǒ chǒng hùai hùai dào wǒ shéi dōu bù ài

  Nǐ shì wǒ de xiǎoyǔzhòu wǒ yào zuò nǐ de xīngqíu wéirào zài nǐ zuǒyòu
   
  nguynnguyn thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...