Karaoke Tâm Dục Chỉ Thủy (Chẩm Thượng Thư Ost)

Thảo luận trong 'Video Clip' bắt đầu bởi Nguyên-Phương, 13 Tháng tư 2020.

 1. Nguyên-Phương Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  52
  Tâm dục chỉ thủy

  Nguyên xướng: Trương Bích Thần  Lyrics:

  Yī xiāo mèng yǔ sù hóngchén

  Yī mén sī yì wèi líang rén

  Yīshà wàngle xīnzhōng kùn

  Yī fèn qíngzhe shēn

  Zhídào zhè pìan wēnróu shēng shānghén

  Cái chī tòng nǐ de cánrěn

  Zhǐ pà mìngyùn bù shí yǒuqíng rén

  Qiān jié bù zhèn

  Rú luòyè qīng kòu chéng mén

  Wǒ céng shǎ shǎ de zài gēn

  Ér nà tánzhǐ de qíng fèn

  Zǒng yù kùn cái shēn

  Ruò mòshēng shì wèile zài xiāng rèn

  Nǐ shìfǒu hùi jìdé wǒmen

  Yùan zì yǐn dùancháng hùan nǐ xìnrèn

  Nǎpà jié shēn

  Yù qù hái líu duōshǎo nìantou

  Bā huāng bìanhùan bùzuò xiū

  Ài zài nǐ quántóu li sǐshǒu

  Chuānzhuó nǐ de yǐng zǐ yuǎn zǒu

  Zìyóu què yīwúsuǒyǒu

  Húiyì shēng gòu kàn bù dào yǒngjiǔ

  Rú luòyè qīng kòu chéng mén

  Wǒ céng shǎ shǎ de zài gēn

  Ér nà tánzhǐ de qíng fèn

  Zǒng yù hèn cái shēn

  Ruò líbié shì wèile zài xiāng rèn

  Nǐ shìfǒu hùi fàngqì wǒmen

  Yùan zǒuchū cháng mèng hùan nǐ ānwěn

  Nǎpà fén shēn

  Yù qù hái líu duōshǎo nìantou

  Bā huāng bìanhùan bùzuò xiū

  Ài zài nǐ quántóu li sǐshǒu

  Chuānzhuó nǐ de yǐng zǐ yuǎn zǒu

  Zìyóu què yīwúsuǒyǒu

  Húiyì shēng gòu kàn bù dào yǒngjiǔ

  Wúyúan de mèng rù zhěn biān xìu

  Shēngshēngshìshì de kěqíu

  Yījù xǐhuān yīshēng kèshǒu

  Xīnrúzhǐshuǐ héyǐ zhí shǒu

  Ruò wǒ céng zài nǐ yǎn móu

  Qǐng jìdé bié ràng yǎnlèi dài zǒu

  Yúanlái zhè ài yù zhǐ bù zìyóu​
   
  thienthien310 thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...