Hướng Dẫn Chèn Like, Share, Comment, Fanpage Facebook Vào Website

Thảo luận trong 'HTML & Javascript' bắt đầu bởi Admin, 3/12/2016.

 1. Admin

  Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,291
  Xem: 1,738
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  Để tích hợp nút like, share hay chức năng comment vào trang web các bạn làm như sau.

  Code của tất cả các mã này được Facebook cập nhật tại đây: Facebook SDK

  Đầu tiên cần thêm bộ mã SDK Javascript của Facebook vào website

  Mã:
  <div id="fb-root"></div>
  <script>(function(d, s, id) {
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
   if (d.getElementById(id)) return;
   js = d.createElement(s); js.id = id;
   js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=176726222673926";
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
  Để thêm nút Like các bạn thêm đoạn mã sau vào nơi muốn hiển thị.

  Chú ý thay dembuon. Vn bằng đường dẫn bạn muốn like hoặc xóa data-href= "http: //dembuon. Vn" đi nếu đường dẫn không cố định.

  Mã:
  <div class="fb-like" data-href="http://dembuon.vn" data-layout="standard" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div>
  Share - Chia sẻ:

  Mã:
  <div class="fb-share-button" data-href="http://dembuon.vn" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"><a class="fb-xfbml-parse-ignore" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2F&src=sdkpreparse">Chia sẻ</a></div>
  Follow - Theo dõi:

  Mã:
  <div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/connhagiau89" data-layout="standard" data-size="small" data-show-faces="true"></div>
  Comment - Bình luận:

  Mã:
  <div class="fb-comments" data-numposts="5"></div>
  Để quản lý được comment các bạn cần thêm 2 đoạn mã sau vào thẻ head:

  Thay 1730359980525054 bằng appid của bạn ở phần content nếu bạn sử dụng App.

  Thay 100001825192406 bằng id facebook của bạn. Lấy ở đây: Get ID Facebook

  Mã:
  <meta property="fb:app_id" content="1730359980525054" />
  <meta property="fb:admins" content="100001825192406" />
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/12/2016
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...