CNXH: Vai trò Các Mác và Ăng ghen

Thảo luận trong 'Ít Nội Dung' bắt đầu bởi Anhqtl, 8 Tháng mười hai 2021.

 1. Anhqtl

  Bài viết:
  15
  Vai trò các mác và ăng ghen

  A. Sự chuyển biến lập trường triết học và lập trường chính trị

  · C. Mác và Ăng ghen đã kế thừa cái "hạt nhân hợp lí" của phép biện chứng chứa đựng trong triết học của V. Ph. Heghen, cải tạo và loại bỏ thần bí duy tâm, siêu hình để xây dựng nên lý thuyết mới chủ nghĩa duy vật biện chứng.

  · Với C. Mác thông qua tác phẩm "góp phần phê phán triết học pháp quyền của Heghen-lời nói đầu (1844)", đã thể hiện rõ sự chuyển biến từ thế giới quan duy tâm sang thế giưới quan duy vật, từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường cộng sản chủ nghĩa

  · Với Ăngghen đã thể hiện rõ sự chuyển biến từ thế giưới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật và từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường cộng sản chủ nghĩa.

  · Chỉ trong một thời gian ngắn (1843-1848) vừa hoạt động thực tiễn, vừa nghiên cứu khoa học, C. Mác và awngghen đã thể hiện quá trình chuyển biến lập trường triết học và lập trường chính trị, từng bước củng cố, dứt khoát, kiên định, nhất quán và vững chắc lập trường đó, mà nếu không có sự chuyển biến này thì chắc chắn sẽ không có Chủ nghĩa xã hội khoa học

  B. 3 phát kiến

  · Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Là sự khẳng định về mặt triết học sự sụp đổ của chủ nghãi tư bản là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là đều tất yếu như nhau

  · Học thuyết về giá trị thặng dư: Nguồn gốc tạo nên sự giàu có và khẳng định sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội

  · Học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân: Là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ với phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, là giai cấp tiên phong thay thế quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên công hữu sản xuất, tiên phong trong quá trình chuyển biến chủ nghĩa cộng sản.

  C. Tuyên ngôn của đảng cộng sản dánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  · Đánh dấu sự hình thành và ra đời của chủ nghĩa Mác

  · Là ngọn cờ dẫn dắt gccn và nhân dân lap động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.

  · Logic phát triển tất yếu của xã hội tư sản và cũng là của thời đại tư bản chủ nghĩa đó là sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là tất yếu như nhau.

  · Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu chủ nghĩa tư bản đồng thời là lực lượng tiên phong trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
   
  Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...