Điểm thưởng dành cho Thập Nhị Liên Hoa

 1. 3000
  Thưởng vào: 29/5/2019

  Batman

  Đã viết 2000 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 2. 1500
  Thưởng vào: 21/4/2019

  Hiệu Trưởng

  Đã có 1500 lượt người thích bài viết

 3. 1000
  Thưởng vào: 3/4/2019

  Nhà Giáo Nhân Dân

  Đã có 1000 lượt người thích bài viết

 4. 500
  Thưởng vào: 21/3/2019

  Nhà Giáo Ưu Tú

  Đã có 500 lượt người thích bài viết

 5. 200
  Thưởng vào: 1/3/2019

  Thầy Giáo

  Đã có 200 lượt người thích bài viết

 6. 2000
  Thưởng vào: 10/2/2019

  Spider Man

  Đã viết 1500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 7. 100
  Thưởng vào: 4/2/2019

  Ngôi Sao

  Đã có 100 lượt người thích bài viết

 8. 1500
  Thưởng vào: 12/1/2019

  Fan Cứng

  Đã viết 1000 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 9. 500
  Thưởng vào: 6/1/2019

  Ninja Rùa

  Đã viết 500 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 10. 50
  Thưởng vào: 31/12/2018

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết

 11. 200
  Thưởng vào: 26/12/2018

  Chiến Sĩ Thi Đua

  Đã viết 200 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 12. 100
  Thưởng vào: 24/12/2018

  Thành Viên Tích Cực

  Đã viết 100 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 13. 50
  Thưởng vào: 23/12/2018

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 14. 10
  Thưởng vào: 17/12/2018

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 15. 10
  Thưởng vào: 17/12/2018

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

Đang tải...