Nhật ký mới

 1. Admin
 2. Admin
  Admin
  Tài trợ cho diễn đàn bằng Bitcoin: 17QWPq5rTKiaKjSLXoU7B71qr52HXZwUdo
  1. trần hạnh thích bài này.
 3. Admin
  Admin
  Tìm người hợp tác phát triển diễn đàn, liên hệ: http://nhoc.me
 4. nhansamluoi
  nhansamluoi
  Người ta chỉ có thể tôn trọng một người, khi tôn trọng sở thích của họ.